ثروت آفرین تمدن ثروت آفرین تمدن (صندوق های در سهام)
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
1391/06/15
مدیر صندوق
شركت تامين سرمايه تمدن
متولی صندوق
حسابرسی هوشیار ممیز
ضامن نقد شوندگی
شرکت تامین سرمایه تمدن
مدیران سرمایه گذاری
فرشته تکسیبی,محمودرضا عالمی,مریم حاجیان
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
مدیر ثبت
شركت تامين سرمايه تمدن
درباره صندوق سرمایه گذاری
سایت صندوق

صندوق ثروت آفرین تمدن یک صندوق سهامی بوده و امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس را برای افراد ریسک‌پذیری که دانش کافی برای تحلیل این بازار را ندارند فراهم می‌کند. این صندوق حداقل 70 درصد از دارایی‌ها را در سهام و مابقی را در سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کند.
صندوق ثروت آفرین تمدن از شهریور 1391تاسیس شده و تا شهریور سال1402 بالغ بر 7100 درصد بازدهی برای سرمایه گذاران داشته است.

آخرین وضعیت صندوق
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری
7,709,289ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری
7,655,904ریال
کل خالص ارزش دارایی ها
10,713,864,786,839ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران
1,399,425واحد
بازدهی صندوق در مقایسه با سپرده بانکی
سهم صنایع در دارایی صندوق
ترکیب دارایی های صندوق