خوش آمدید

برای بهترین تجربه وارد شوید

ورود

صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر

 • مدیر صندوق : یحیی پروانی، پرویز فاتح، عظیم ثابت
 • ضامن نقد شوندگی : بانک شهر
 • حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
 • تاریخ شروع فعالیت : 1390/07/18

صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی

 • مدیر صندوق : عظیم ثابت,پرویز فاتح,سیده نفیسه میرلوحی جوآبادی
 • ضامن نقد شوندگی : بانک توسعه صادرات ایران
 • حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
 • تاریخ شروع فعالیت : 1394/11/28

صندوق سرمایه گذاری در سهام

 • مدیر صندوق : یحیی پروانی، محمدحسین حقیقی، احمد کوچکی
 • ضامن نقد شوندگی : شرکت تامین سرمایه تمدن
 • حسابرس : موسسه حسابرسی رازدار
 • تاریخ شروع فعالیت : 1391/07/15

صندوق سرمایه گذاری مختلط

 • مدیر صندوق : یحیی پروانی، احمد کوچکی، عظیم ثابت
 • ضامن نقد شوندگی : تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)
 • حسابرس : موسسه حسابرسی متین خردمند
 • تاریخ شروع فعالیت : 1392/07/29