گوهر نفیس تمدن گوهر نفیس تمدن (صندوق های مختلط)
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
1392/02/18
مدیر صندوق
شرکت تامين سرمايه تمدن
متولی صندوق
حسابرسی هوشیار ممیز
ضامن نقد شوندگی
شرکت تامین سرمایه تمدن
مدیران سرمایه گذاری
محمودرضا عالمی,سیرانوش دانشوری,مجید آقاتقی
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
مدیر ثبت
شرکت تامين سرمايه تمدن
درباره صندوق سرمایه گذاری
سایت صندوق

صندوق گوهر نفیس تمدن یک صندوق مختلط با مدیریت و ضمانت نقدشوندگی شرکت تامین سرمایه تمدن است و برای افراد با سطح ریسک پذیری متوسط که قصد استفاده همزمان از منافع سرمایه‌گذاری در سهام، سپرده بانکی و اوراق درآمد ثابت را دارند، طراحی شده است. در این صندوق حداقل 40% و حداکثر 60% از دارایی‌ها در سهام و مابقی در سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود. صندوق گوهر نفیس تمدن از اردیبهشت 1392 تاسیس شده و تا شهریور سال 1402 حدود 2200 درصد بازدهی برای سرمایه گذاران داشته است

آخرین وضعیت صندوق
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری
24,561,457ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری
24,457,744ریال
کل خالص ارزش دارایی ها
4,465,495,060,626ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران
182,580واحد
بازدهی صندوق در مقایسه با سپرده بانکی
سهم صنایع در دارایی صندوق
ترکیب دارایی های صندوق