پاداش اعتماد تمدن پاداش اعتماد تمدن (صندوق های درآمد ثابت)
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
1396/06/28
مدیر صندوق
شركت تامين سرمايه تمدن
متولی صندوق
موسسه حسابرسي رازدار
ضامن نقد شوندگی
شرکت تامین سرمایه تمدن
مدیران سرمایه گذاری
مجيد آقا تقي، سميرا النجاني، الياس مبرهن
حسابرس
موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور
مدیر ثبت
شركت كارگزاري تامين سرمايه تمدن
درباره صندوق سرمایه گذاری
سایت صندوق

صندوق سرمایه گذاری پاداش اعتماد تمدن در تاریخ 1396/06/28 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤ ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 11521 نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است.مدیریت دارایی های صندوق توسط مدیران سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.

آخرین وضعیت صندوق
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری
11,525ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری
11,510ریال
کل خالص ارزش دارایی ها
885,402,399,409ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران
76,919,472واحد
بازدهی صندوق در مقایسه با سپرده بانکی
سهم صنایع در دارایی صندوق
ترکیب دارایی های صندوق