گوهر نفیس تمدن گوهر نفیس تمدن (صندوق های مختلط)
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
1392/02/18
مدیر صندوق
شرکت تامين سرمايه تمدن
متولی صندوق
حسابرسی هوشیار ممیز
ضامن نقد شوندگی
شرکت تامین سرمایه تمدن
مدیران سرمایه گذاری
عاطفه هاشمی,سیرانوش دانشوری,مجید آقاتقی
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار
مدیر ثبت
شرکت تامين سرمايه تمدن
درباره صندوق سرمایه گذاری
سایت صندوق

صندوق گوهر نفیس تمدن یک صندوق مختلط با مدیریت و ضمانت نقدشوندگی شرکت تامین سرمایه تمدن است که از مهرماه سال92 آغاز به کار کرده است. این صندوق برای افراد با سطح ریسک پذیری متوسط که قصد استفاده همزمان از منافع سرمایه‌گذاری در سهام، سپرده بانکی و اوراق درآمدثابت را دارند، طراحی شده است. در این صندوق حداقل 40% و حداکثر 60% از دارایی‌ها در سهام و مابقی در سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود. این صندوق از زمان تاسیس تا اردیبهشت سال 99 حدود 900 درصد بازدهی داشته است.

آخرین وضعیت صندوق
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری
21,349,794ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری
21,265,043ریال
کل خالص ارزش دارایی ها
3,340,695,727,593ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران
157,098واحد
بازدهی صندوق در مقایسه با سپرده بانکی
سهم صنایع در دارایی صندوق
ترکیب دارایی های صندوق