ثروت آفرین تمدن ثروت آفرین تمدن (صندوق های در سهام)
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
1391/06/15
مدیر صندوق
شركت تامين سرمايه تمدن
متولی صندوق
حسابرسی هوشیار ممیز
ضامن نقد شوندگی
شرکت تامین سرمایه تمدن
مدیران سرمایه گذاری
عاطفه هاشمی,سید محمد تقی پورمقیم,مریم حاجیان
حسابرس
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر ثبت
شركت تامين سرمايه تمدن
درباره صندوق سرمایه گذاری
سایت صندوق

صندوق ثروت آفرین تمدن یک صندوق سهامی بوده و امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس را برای افراد ریسک‌پذیری که دانش کافی برای تحلیل این بازار را ندارند فراهم می‌کند. این صندوق حداقل 70 درصد از دارایی‌ها را در سهام و مابقی را در سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کند. صندوق ثروت آفرین تمدن از مهرماه سال 91 تاسیس شده و تا اردیبهشت سال 99 بالغ بر 3000 درصد بازدهی برای سرمایه‌گذاران داشته است.

آخرین وضعیت صندوق
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری
6,826,614ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری
6,780,056ریال
کل خالص ارزش دارایی ها
9,399,816,740,217ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران
1,386,392واحد
بازدهی صندوق در مقایسه با سپرده بانکی
سهم صنایع در دارایی صندوق
ترکیب دارایی های صندوق