گنجینه زرین شهر گنجینه زرین شهر (صندوق های درآمد ثابت)
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
1390/07/18
مدیر صندوق
شركت تامين سرمايه تمدن
متولی صندوق
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
ضامن نقد شوندگی
بانک شهر
مدیران سرمایه گذاری
محمد شهسوارزاده,احمد کوچکی,مصطفی نعمتی
حسابرس
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
مدیر ثبت
شركت تامين سرمايه تمدن
درباره صندوق سرمایه گذاری
سایت صندوق

صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر از مهرماه سال 90 تاسیس شده و در حال حاضر به عنوان بزرگترین صندوق مشترک سرمایه‌گذاری کشور با دارایی تحت مدیریت بالای 500 هزار میلیارد ریال، به مدیریت تامین سرمایه تمدن فعالیت می نماید. نوع این صندوق، درآمد ثابت و با پیش بینی سود می باشد. و سود آن، که به صورت روزشمار محاسبه می‌شود،در دوره‌های ماهانه به صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود.ارزش هر واحد این صندوق سرمایه‌گذاری صد هزار تومان است و هر فرد حتی با یک واحد نیز می‌تواند سرمایه‌گذاری را شروع کند.

آخرین وضعیت صندوق
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری
1,013,319ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری
1,011,908ریال
کل خالص ارزش دارایی ها
496,979,471,383,024ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران
491,131,029واحد
بازدهی صندوق در مقایسه با سپرده بانکی
سهم صنایع در دارایی صندوق
ترکیب دارایی های صندوق