Alternate Text
سرمایه گذاری خوب برای بانوان (قسمت اول)

بیش از 7/5 میلیارد نفر در دنیا زندگی می‌کنند که از این تعداد نزدیک به 49/6 درصد آن‌ها را بانوان تشکیل می‌دهند، درواقع می‌توان ادعا کرد که نیمی از جمعیت جهان را بانوان تشکیل داده‌اند. اما در زمینه سرمایه‌گذاری و توزیع ثروت عدالت کافی برقرار نیست، آمارها نشان‌دهنده وضعیت ضعیف بانوان در این زمینه می‌باشد، در دنیا از هر 5 زنی که بالای 65 سال سن دارند 3 زن برای پوشش نیازهای خود با مشکل روبروست، طلاق، جدایی، مرگ همسر و اخراج از کار ازجمله مهم‌ترین عواملی هستند که زنان را در مضیقه مالی قرار می‌دهند از سوی دیگر 65 درصد زنانی که صاحب فرزند می‌شوند مجبور به بازنشستگی زودهنگام می‌شوند و مزایایی که زنان به هنگام بازنشستگی دریافت می‌کنند تقریباً نیمی از مزایایی است که در دوران فعالیت کاری خود دریافت می‌کنند.


تمامی موارد بیان‌شده ازجمله عواملی هستند که زنان را درباره آینده خود نگران کرده است، کمتر از 70 درصد زنان در دنیا شاغل هستند و تنها 7 درصد از زنان جهان درباره آینده خود در دروان بازنشستگی آسوده هستند، 43 درصد زنان در جهان برای تأمین آینده خود ترجیح می‌دهند که تا سنین بیشتر از 70 سال کار کنند و دیرهنگام بازنشست شوند و 74 درصد از این زنان که برنامه‌ریزی برای بازنشستگی دیرهنگام دارند معتقدند حتی با این کار هم موفق به تضمین آینده خود نخواهند شد.


باوجوداین دغدغه‌های فکری برای بانوان طبیعی است که بانوان به فکر سرمایه‌گذاری نباشند و آمارها نیز گواه این مدعاست، تنها یک‌سوم زنان در جهان برای آینده خود برنامه‌ریزی مالی دارند ازجمله عواملی که باعث می‌شود زنان برنامه‌ریزی مالی نداشته باشند و حتی در صورت داشتن برنامه‌ریزی مالی در اجرای آن ضعیف باشند ،ناآگاهی از مسائل سرمایه‌گذاری، تخصص ضعیف در سرمایه‌گذاری و مشکلات مالی می‌باشد، 60 درصد از  زنان در جهان درباره فراهم کردن حداقل مبلغ برای سرمایه‌گذاری نگران هستند، 92 درصد زنان در جهان اطلاعات درباره انواع سرمایه‌گذاری ندارد و 82 درصد زنان جهان چگونگی سرمایه‌گذاری را نمی‌دانند.


مواردی که بیان شد بانوانی بودند که تمایل به سرمایه‌گذاری دارند ولی با موانع و محدودیت‌هایی مواجه هستند اما نکته جالب‌توجه در اینجاست که 53 درصد زنان ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به اشکال مختلف نزد خود نگه‌دارند و تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند و تنها 47 درصد زنان تمایل به سرمایه‌گذاری دارند که از این تعداد 60 درصد آن‌ها به علت مشاوره‌های ضعیف در سرمایه‌گذاری موفق نمی‌شوند و تنها 35 درصد آن‌ها که از مشاوره خوب بهره می‌گیرند موفق هستند که عمده این افراد نیز خواهان سرمایه‌گذاری برای دوران بازنشستگی هستند.