آی بی شاپ، سبدگردانی بورس

سبدگردانی به عنوان یک نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، به مدیریت حرفه‌ای وجوه اشخاص حقیقی و حقوقی می پردازد. این مدیریت به موجب قرادادهایی صورت می پذیرد که بین سبدگردان و مشتریان منعقد شده و سبدگردان متعهد می‌شود با تکیه بر دانش متخصصین خود و بر حسب میزان ریسک پذیری و توجه به علایق مشتری، بازدهی را حداکثر و ریسک سرمایه گذاری مشتریان را حداقل نماید. بنابراین کارکرد اصلی سبدگردان تصمیم به خرید، فروش و یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه گذار در قالب قرادادی مشخص است.

چه افرادی می‌توانند از خدمات سبدگردانی اختصاصی استفاده کنند؟

همه ی اشخاص حقیقی و حقوقی که تخصص کافی برای سرمایه‌گذاری وجوه خود در بازار سرمایه نداشته و تمایل دارند در این بازار سود کسب کنند.

PMS-Name
تفاوت سبدگردانی اختصاصی با صندوقهای سرمایه گذاری چیست؟

در سبد اختصاصی سرمایه‌گذار مستقیماً مالک سهام و اوراق بهادار خریداری شده است. لذا سرمایه‌گذار دقیقاً می‌داند که سرمایه‌ی مربوطه بر کدام سهام سرمایه‌گذاری شده است، در صورتی که در صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک و سایر موارد چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. سبدگردان ابتدا با ارزیابی ظرفیت ریسک‌پذیری و اهداف هر مشتری، نیازهای سرمایه‌گذاری وی را مشخص و سپس اقدام به تشکیل سبد اختصاصی برای وی می‌کند.

سبدهای پیشنهادی

واحد سبدگردانی تامین سرمایه تمدن استراتژیهای سرمایه‌گذاری طراحی شده ای را ،بر اساس ترجیحات ریسک مشتری و اهداف وی از سرمایه گذاری، در اختیار آنها قرار داده و از طریق اطلاعات حاصل شده از نشستهای خصوصی با سرمایه‌گذاران بهترین مدل سبد دارایی را برای هر سرمایه‌گذار تعیین می نماید.

نوع سبددارایی های موجود در پرتفونوع جریان نقدیحداقل سرمایه ریالحداقل زمان قرارداد
نوع سبد سبد درآمدی دارایی های موجود در پرتفو سهام، اوراق و یا واحدهای صندوق با درآمد ثابت نوع جریان نقدی سالانه حداقل سرمایه ریال 50,000,000,000 حداقل زمان قرارداد یکسال (پرتفو باید حداقل یکسال در اختیار سبدگردان باشد)
نوع سبد سبد رشدی دارایی های موجود در پرتفو سهام نوع جریان نقدی ندارد حداقل سرمایه ریال 50,000,000,000 حداقل زمان قرارداد یکسال
نوع سبد سبد ارزشی دارایی های موجود در پرتفو سهام نوع جریان نقدی سالانه (در صورت تقسیم سود) حداقل سرمایه ریال 50,000,000,000 حداقل زمان قرارداد یکسال
نوع سبد سبد درآمد ثابت دارایی های موجود در پرتفو واحدهای صندوق با درآمد ثابت، اوراق و یا سهام ارزشی نوع جریان نقدی ماهانه حداقل سرمایه ریال 50,000,000,000 حداقل زمان قرارداد سه ماه

این پرتفو بیشتر پاسخگوی نیاز کسانی است که با هدف پس انداز و داشتن جریان درآمدی سالانه اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند. این افراد عمدتا تمایل دارند علاوه بر داشتن سودی معادل سود سپرده بانکی در صورت امکان بتوانند از محل رشد سرمایه نیز کمی سود ببرند. این افراد از سطح ریسک پذیری پایینی برخوردارند و الویت آنها در سرمایه گذاری بیشتر عدم زیان است تا کسب بازدهی بالا. این گروه به دنبال دستیابی به سودی معادل شاخص کل بازار سرمایه نیستند و در صورت کسب سودی بیشتر از سود سپرده راضی خواهند بود. این گروه می تواند شامل بازنشسته ها و افراد محافظه کار باشد. داراییهای قابل تخصیص در این پرتفو شامل سهام شرکتهای بزرگ، خوش نام، و دارای سود قابل تکرار و قابل اتکا می باشد. در صورتیکه شرایط بازار به نحوی تغییر کند که سرمایه گذاری در سهام الویت اول نباشد می توان بخش قابل توجهی از این پرتفو را به صندوقهای با درآمد ثابت اختصاص داد.

فرآیند تشکیل سبد اختصاصی
فرم درخواست
انتخاب کنید
رقم به میلیارد ریال است
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید