Alternate Text
سرمایه گذاری خوب برای بانوان (قسمت سوم)

به هر شکلی فکر کنیم متوجه می‌شویم که سرمایه‌گذاری در جامعه مناسب است از سویی باعث گردش پول در جامعه و رونق اقتصادی می‌شود و از سویی باعث خلق منافع مالی برای سرمایه‌گذار. ازنظر علمی بسیاری از ثروتمندان دنیا مانند وارن بافت توصیه به سرمایه‌گذاری نموده‌اند و ازنظر اسلامی نیز در قرآن، احادیث و آموزه‌های اسلامی بر امر سرمایه‌گذاری تأکید شده است و نه تنها هیچ تفاوتی از این نظر بین زنان و مردان وجود ندارد بلکه تاکید بر استقلال مالی زنان نیز شده است.


در دنیا محور بسیاری از پیشرفت‌ها و توسعه اقتصادی زنان بوده‌اند و کشورهای اسکاندیناوی که سال‌هاست بیشترین امتیاز را در شاخص‌های کیفیت زندگی به دست آورده‌اند توجه ویژه‌ای به امور زنان دارند و  به‌عنوان کشورهایی با مردمان زن طبع شناخته می‌شوند، موضوع زنان موضوعی است که به‌ویژه در کشورهای اسلامی به آن توجه کمی شده است، وضعیت آشفته بسیاری از کشورهای اسلامی و از سویی برداشت بد و نادرست از برخی آموزه‌های اسلامی و تعهد زنان در این کشورها باعث شده است که زنان بیشتر در حوزه‌هایی فعالیت کنند که کشورها ناگزیر به استفاده از زنان در آن حوزه‌ها هستند مانند آموزش و بهداشت، و این مسئله باعث شده است که زنان در این کشورها کمتر به فعالیت‌های تجاری مانند سرمایه‌گذاری بپردازند درحالی‌که در اسلام نه‌تنها به استقلال مالی زن توصیه‌شده است بلکه حضرت خدیجه (س) نمونه بارزی از بانوانی هستند که ضمن حضور در فعالیت‌های توسعه اسلامی به تجارت و سرمایه‌گذاری می‌پرداختند.