سلام، کنید یا کنید.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی

مدیر صندوق : شركت تامين سرمايه تمدن

عظیم ثابت,پرویز فاتح,سیده نفیسه میرلوحی جوآبادی موسسه حسابرسی سامان پندار
بانک توسعه صادرات ایران
1396/09/24 بانک توسعه صادرات ایران
1394/11/28 6,426,087,971,059
1,004,346 1,007,060
1.53 5.04
10.40 20.48
36.98

صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه آرمانی یکی دیگر از صندوق های با درآمد ثابت تحت مدیریت تأمین سرمایه تمدن است که منابع آن فقط در دارایی های با درآمد ثابت سرمایه گذاری میشود. منابع این صندوق در حال حاضر بالغ بر 6,350 میلیارد ریال است و سود محقق شده صندوق در آذر ماه برابر با 20.36 درصد می باشد. اما طی دوره هایی بازدهی بیشتر از مقدار پیش بینی شده داشته است. با توجه به ترکیب دارایی ها، این صندوق گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری کم ریسک محسوب شده و میتواند ابزار مناسبی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت باشد.