سلام، کنید یا کنید.

سرمایه گذاری مشترک آرمان شهر

مدیر صندوق : تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص)

یحیی پروانی، احمد کوچکی، عظیم ثابت موسسه حسابرسی متین خردمند
تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)
1396/09/24 بانک شهر
1392/07/29 145,659,018,166
1,853,003 1,869,175
7.36 8.17
22.83 16.39
85.30

صندوق های سرمایه گذاری مختلط از جمله صندوق های ترکیبی هستند که طبق الزامات، حداقل 40% و حداکثر60% از ترکیب دارایی های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مابقی را در سهام سرمایه گذاری می نمایند.بازده این صندوق ها می تواند متناسب با نوسان بازار سهام متغیر باشد اما از نظر نوسان پذیری، ریسک کمتری نسبت به صندوق های سهامی دارد و می تواند گزینه مناسبی برای اشخاص با ریسک پذیری متوسط باشد.صندوق سرمایه گذاری آرمان شهر صندوق سرمایه گذاری مختلط و در اندازه بزرگ بوده و از مهرماه سال 1392 فعالیت خود را آغاز نموده است.