سلام، کنید یا کنید.

گنجینه زرین شهر

مدیر صندوق : تامين سرمايه آرمان

یحیی پروانی، پرویز فاتح، عظیم ثابت موسسه حسابرسی سامان پندار
بانک شهر
1396/07/30 بانک شهر
1390/07/18 287,050,262,843,711
1,016,119 1,017,082
1.61 4.92
9.77 19.82
129.39

صندوق گنجینه زرین شهر به عنوان بزرگترین صندوق مشترک سرمایه گذاری کشور با خالص دارایی 300 هزار میلیارد ریال، به مدیریت تامین سرمایه تمدن فعالیت می نماید. ماهیت این صندوق با درآمد ثابت و پیش بینی سود می باشد که پرداخت سود آن در دوره های ماهانه به صاحبان واحدهای سرمایه گذاری صورت می پذیرد. سود محقق شده صندوق در دوره های اخیر برابر با 22 درصد می باشد؛ اما طی دوره های اخیر همواره بازدهی بیشتر از مقدار پیش بینی شده داشته است.