سلام، کنید یا کنید.

گنجینه زرین شهر

مدیر صندوق : شركت تامين سرمايه تمدن

یحیی پروانی، پرویز فاتح، عظیم ثابت موسسه حسابرسی سامان پندار
بانک شهر
1396/09/24 بانک شهر
1390/07/18 301,873,938,730,469
1,012,312 1,013,287
1.56 4.76
9.63 19.50
132.13

صندوق گنجینه زرین شهر به عنوان بزرگترین صندوق مشترک سرمایه گذاری کشور با خالص دارایی 300 هزار میلیارد ریال، به مدیریت تامین سرمایه تمدن فعالیت می نماید. ماهیت این صندوق با درآمد ثابت و پیش بینی سود می باشد که پرداخت سود آن در دوره های ماهانه به صاحبان واحدهای سرمایه گذاری صورت می پذیرد.