مدیریت ثروت

مدیریت ثروت یکی از شاخه های مشاور سرمایه گذاری است که از ترکیب فعالیت های گوناگون، اما مرتبط از جمله برنامه ریزی مالی، مدیریت سبد سهام سرمایه گذاری و خدمات مشاوره ای سرمایه گذاری، حقوقی و ... تشکیل شده است. متخصصان مالی و سرمایه گذاری مجموعه ما با سال ها تجربه فعالیت در بازارهای مالی و سرمایه با ارائه خدمات گوناگونی از جمله ارائه مشاوره سرمایه گذاری تحت قراردادهای سبدگردانی اختصاصی آماده مدیریت و ارائه بهترین راهکارهای سرمایه گذاری برای دارایی های شما می باشند. مدیریت ثروت با آماده سازی یک نقشه راه که هدف اصلی آن حفظ و افزایش ثروت شماست، آغاز می شود. این هدف اصلی بر مبنای موقعیت مالی، اهداف و سطح ریسک پذیری سرمایه گذار طراحی حواهد شد. سامانه iBshop این امکان را برای کاربران ویژه خود فراهم آورده است تا زمینه ساز تجربه خوشایندی از سرمایه گذاری با نرخ های سود جذاب برای شما همراهان همیشگی باشد. کارشناسان ما پس از ارائه درخواست از سمت شما در کوتاه ترین زمان ممکن برای انجام اقدامات بعدی با شما تماس خواهند گرفت.