ثبت نام کاربرهای قدیم صندوق


کاربران قدیمی صندوق، کسانی هستند که از طریق شعب صندوق ثبت نام نموده اند. لذا برای دریافت اطلاعات از صندوق، و ایجاد حساب کاربری و جهت استفاده از خدمات کامل این سامانه، مجدد فقط با وارد کردن کد ملی خود ثبت نام نمایید.

ثبت نام

ثبت نام کاربرهای حقیقی


کاربران حقیقی درصورتی که تاکنون در هیچ یک از صندوق های سرمایه گذاری این سامانه سرمایه گذاری ننموده اید، از طریق این گزینه ثبت نام نمایید.


ثبت نام

ثبت نام کاربرهای حقوقی

شخص حقوقی همان شرکت ها هستند که پس از طی مراحل قانونی به ثبت میرسند و یا به زبان ساده متولد میشود و با انحلال شرکت شخصیت آنها به پایان میرسد و دارای یک سری خصوصیات مختص خودشان هستند و با آن مشخصات شناخته میشوند مانند : نام شخص حقوقی , تاریخ ثبت ,شماره ثبت, کد شناسایی , کد اقتصادی ,موضوع فعالیت و ......

ثبت نام