فیلم های آموزشی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر

 • مدیر صندوق : شركت تامين سرمايه تمدن
 • ضامن نقد شوندگی : بانک شهر
 • حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
 • تاریخ شروع فعالیت : 1390/07/18
 • تقسیم سود ماهیانه : دارد
 • تحت نظارت : سازمان بورس و اوراق بهادر
 • سود ماه آخر : 1.69

صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی

 • مدیر صندوق : شركت تامين سرمايه تمدن
 • ضامن نقد شوندگی : بانک توسعه صادرات ایران
 • حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
 • تاریخ شروع فعالیت : 1394/11/28
 • تقسیم سود ماهیانه : دارد
 • تحت نظارت : سازمان بورس و اوراق بهادر
 • سود ماه آخر : 1.78

صندوق سرمایه گذاری سرآمد

 • مدیر صندوق : شركت سبدگردان سرآمد بازار
 • ضامن نقد شوندگی : ندارد
 • حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش
 • تاریخ شروع فعالیت : 1396/02/12
 • تقسیم سود ماهیانه : دارد
 • تحت نظارت : سازمان بورس و اوراق بهادر
 • سود ماه آخر : 1.78

صندوق سرمایه گذاری در سهام

 • مدیر صندوق : شركت تامين سرمايه تمدن
 • ضامن نقد شوندگی : شرکت تامین سرمایه تمدن
 • حسابرس : موسسه حسابرسی رازدار
 • تاریخ شروع فعالیت : 1391/07/15
 • تقسیم سود ماهیانه : ندارد
 • تحت نظارت : سازمان بورس و اوراق بهادر
 • سود ماه آخر : 0.63

صندوق سرمایه گذاری مختلط

 • مدیر صندوق : تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص)
 • ضامن نقد شوندگی : تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)
 • حسابرس : موسسه حسابرسی رازدار
 • تاریخ شروع فعالیت : 1392/07/29
 • تقسیم سود ماهیانه : ندارد
 • تحت نظارت : سازمان بورس و اوراق بهادر
 • سود ماه آخر : 1.09

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

 • مدیر صندوق : کارگزاری فیروزه آسیا
 • ضامن نقد شوندگی : سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
 • حسابرس : موسسه حسابرسی مدبران مستقل
 • تاریخ شروع فعالیت : 1389/05/24
 • تقسیم سود ماهیانه : ندارد
 • تحت نظارت : سازمان بورس و اوراق بهادر
 • سود ماه آخر : -2.78